Contacteer Dranken Stefaan De Wispelaere
09 355 65 27


 
 
[ terug ]
 
 
Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 
De prijzen worden per eenheid of fles, inclusief BTW, uitgedrukt.
De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Wij behouden ons het recht voor om de jaargangen opvolgend te wisselen.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder disconto, tenzij anders overeengekomen.Bij niet betalen van de facturen is een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire
vergoeding van 10% op het factuurbedrag.    
Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.
Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk gemeld worden.
Elk geschil m.b.t. deze voorwaarden zal onderworpen zijn aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondistement van Dranken De Wisepelaere. Het Belgisch recht wordt toegepast.
 
 
Dranken Stefaan De Wispelaere - Ruim assortiment aan economische prijzen!
 


 
 
Dranken Stefaan De Wispelaere

Lindestraat 108
Gent - Desteldonk

Tel. 09 355 65 27
GSM 0475 790 784

e-mail: info@de-wispelaere.be


Openingsuren


Woe : 13:30 - 18:00
Don & Vrij :  9:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
Zat :  9:00 - 17:00


     ​ ​